บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เปิดศูนย์ Defenza Lab ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนจาก One2Ten โดยมี คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ SECURE ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางด้าน Cyber Security การเติบโตของบริษัทฯรวมถึงผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนอย่างมาก สำหรับศูนย์ Defenza Lab นั้น เป็นอีกหนึ่งที่ทำการแห่งใหม่ของ SECURE เพื่อรองรับการขยายการเติบโตทางธุรกิจ Cyber Security ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดย Defenza Lab จะเข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานบริการให้กับกลุ่ม Partners และลูกค้าของบริษัท ในด้าน Manage Detection and Response (MDR) รวมทั้งเป็นศูนย์ Training Center สำหรับแลกเปลี่ยนอัพเดทความรู้ทางด้าน Cyber Security และ POC & Demo Product อีกด้วย  

 

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE ได้เข้าร่วมงาน  mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO mai พบปะนักลงทุน Growing Stronger Together We are SME Role Model ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

โดยที่บูธของ SECURE นำทีมโดยคุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SECURE เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนการอัพเดท Trend & Solution ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนในจากนักลงทุนตลอดทั้งวัน  

สำหรับ SECURE นั้น เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (End Point Security) 2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) 3. ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring) และ 4. ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่บริษัทจำหน่าย เช่น ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Solution) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน (Authentication) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Archiving)  

อย่างไรก็ตาม SECURE ยังได้มุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าประเภทซอฟแวร์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 อีกทั้งจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏมาย PDPA ทำให้หลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ส่งผลบวกต่อ SECURE กับความต้องการใช้ระบบ Cyber Security ที่จะช่วยป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่มีการทำ Digital Transformation ซึ่งต้องใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ ทำให้โซลูชั่นที่เกี่ยวกับ Cloud Security เพื่อช่วยปกป้องธุรกิจขององค์กรก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน SECURE ยังคงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ อาทิ กลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลักทรัพย์และประกันภัย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสินค้า กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอยู่ในธุรกิจภาคเอกชนที่เน้นการให้บริการ เช่น โรงภาพยนต์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพยาบาล  
และธุรกิจซื้อมาขายไป 

nForce Secure จัดโครงการ CSR“เตือนภัย…ในโลกไซเบอร์”

          ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE นำโดยคุณนักรบ เนียมนามธรรม CEO พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เเละพนักงาน nForce Secure จัดโครงการ CSR “เตือนภัย ในโลกไซเบอร์”  ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cyber Security และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security แก่บุคคลทั่วไป เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการ Socialmedia และการรู้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งนี้ SECURE ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ชุดนักเรียน และสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกด้วย


 

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคคล ซึ่งจะสานต่อไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆปี โดยครั้งนี้ ‘โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ จ.กาญจนบุรี’ คือหนึ่งในจุดหมายของเรา

โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันรองรับนักเรียนทั้งหมด 76 คน สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนที่มากกว่าในช่วงอายุอื่น โดย nForce เข้าใจถึงจุดนี้จึงติดต่อ คุณทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เพื่อสอบถามถึงความต้องการในด้านอุปกรณ์การเรียนของเหล่าเด็กๆทุกคน ก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดจากกรุงเทพฯ เดินทางไปมอบให้เด็กๆถึงที่ จ.กาญจนบุรี

nForce ปันรัก ปันน้ำใจ’ เป็นโครงการระยะยาวที่ nForce จัดขึ้นทุกปี เพราะเราเชื่อว่า Sharing is Multiplying ยิ่งให้ยิ่งทบทวี เป็นไปได้ว่าในอนาคตเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ อาจเติบโตมาเป็น Cyber Security Engineer คนเก่งก็เป็นได้ ในปีหน้าพวกเราจะยกขบวนไปที่ไหนต่อ ทีม nForce News Update จะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ

30 Most Valuable Companies to Watch 2019

nForce Secure provides the technology expertise and support required to bring products to market

Internet has become crucial these days and it has touched every aspect of human life. With the increased use of the internet by people, protecting sensitive information has become something which must be taken into consideration, quite seriously. Cybersecurity has in fact become a necessity.

We introduce you to nForce Secure, a Thai value-added specialty distributor of IT Security, Information Management and Network Solutions. The firm originated in 2005 has more than 10 years of channel and distribution experience with sales resources in Thailand.

Let’s start with the quote given by Mark Nakrop Niamnamtham, Founder and CEO of nForce Secure Co., Ltd.

“We take pride in being the gateway of security product distribution to Thai market, pipelining trust and success with vendors and partners through value-added services and channel empowerment.”

Interview with Mark Nakrop Niamnamtham, Founder and CEO.Explicate about the firm’s history and transformation.

Fourteen years ago, around 2004, while overseeing regional sales operations at a vendor company and frequenting all the major IT security exhibitions and conferences, I always got hit with this number one top-chart request from partners and vendors in industry: “I seriously want to go into Thai market. Where can I find a local distributor who really digs security?”

They all stressed ‘local’. They wanted to make sure they got someone that knew the terrain well and really could push through. They understood that countries in this SEA region had their own quirks of doing businesses. The picture of a regional office directing the moves from far away just didn’t cut it.

This went on to the point that got me curious enough. Then I did some serious research and found out that none of those in the IT securities domain was effectively run by Thais. Why so? I soon discovered that there were failed attempts earlier by other Thai distributors. People didn’t grasp what distribution model was. They didn’t know how to do the ‘channel’ work with partners. They all got mixed up and sold directly to end customers.

How frequently does your firm assess its strengths, weaknesses, opportunities, and threats to understand the present business climate?

IT field, especially cyber security, is forever changing and disrupting. We must stay ahead of the game. Our key strength is people – our team adapt well to technologies and trends. Many have been systematically groomed through the Young Talent Program. Next is, we have a strong vast business network where partners and end-users feel safe to fall back to. They know they are buying trust and integrity. Plus, our innovative mind is developing applications and tools on top of the products and services that we have delivered to our customers.

But, looking at the bigger picture, shortage of cybersecurity professionals is a major concern for Thailand. It could be called a weakness in a sense. We just have to work harder in securing the right people for the company.Opportunity-wise, we ride along the market growth of Thai cybersecurity at 10-12% per year where nForce is maintaining its momentum at 15%. The looming transformation from on-premise infra to cloud-based will spur a growth also. IT security needs to be there.

Threat, or challenge, is that vendors might consider moving into the B2C model – think Microsoft365. nForce must be ready to provide services, instead of products, to the businesses as well.

How well organized is your firm from an operational standpoint?

Forget “well-run” or “well-managed” for a moment. “Adapting fast” and “Self-calibrated” are more like it. IT scenes are so dynamic these days. Our nForceOne program inspires and encourages the move and the rotation between sales, engineering and marketing teams. People fine-tune themselves into the right spots, forming best lines of support, not an archaic chain of command.

What are your firm’s products and services?

nForce Secure is a value-added specialty distributor of IT Security, Information Management and Network Solutions.

The company offers a diverse portfolio of security technologies through its resellers, delivering advanced software and hardware products for cloud and data center security, network security, advanced threat detection, data security, legacy modernization, data analytics and conversion of big data into security intelligence.

How well does your firm analyze the competition in terms of product capabilities?

Now in the age of technology disruption, it’s even more important that you stay dynamic. Move fast and adapt quick. Quick in welcoming the ever-changing needs of customers. We cannot rely on only one or two products and hope to compete in the game and serve customers well. It’s not possible. Hence keen insights in crafting product portfolios that pack the most punches are what reallyneeded. And nForce has that.

We don’t need to carry around a barrage of hardware or software solutions. We have quite a few good things put together, of course with a razor-sharp focus on IT securities, to solve customer problems.

How does your company utilize employees to stay competitive, and strategically meet the goals?

I knew right away this was a challenging opportunity. For the plan to work, we needed to build up our own technical expertise so that we could compete with those regional office-backed companies that could fly in foreign engineers from abroad any time. We had to have to our home-grown SEAL team to deliver top-notch service support to customers as this was the only way we could grow. So, with my technical background, I heavily spent time on recruiting and building our engineering team.

Remember that IT security is a unique business – clients would need your consistent care over the use of the products. It’s not a one-time thing. Networking changes less frequent; You could probably set-and-forget. But securities need fine-tuning as IT policies tend to evolve over time. Frauds, hacks and breaches come in many forms and shapes. We must be proactive with customers – excellence in tech support shall lead the way.

Our ‘nForce Got Talent’ program was born out of that also. We formed ties with top universities, sought out talents and groomed them into full-fledged IT securities professionals. This has been running successfully for eight to nine years now.

All the hard work of building up people paid off eventually. Our engineering team won so many excellence awards over the years. Trust grew.

Can you share with us any case studies that prove your company’s efficiency?

nForce Secure’s engagement with a financial institution provides a better insight into the expertise the company delivers to its client base. nForce Secure assisted the financial institution when their application development and network teams had issues pertaining to certain applications that were slow and were significantly affecting the end users. The diagnosis was difficult for the client without the ability to do user profiling and to know who was doing what on the application systems, from where, and for how long. nForce Secure provided a suite of monitoring and quickly identified the bottleneck in the network and internal DDoS. The firm installed the privilege management system for the client, which helped them gain visibility into ‘who was doing what’, enabling them to issue appropriate policies. “This is what I call the role of a value-added distributor. We made the root causes clear and helped the customer obtain the results they were looking for.”

How effective is your organization’s delivery model?

nForce Secure collaborates with partners and channels for everything right from design, proof of concept, to sales and marketing. The firm also works closely with principals and product owners, providing them with top-notch IT security solutions with an assured 24×7 technical support. Additionally, its one-of-a-kind training center that equips the partners and customers with intense hands-on learning and troubleshooting is one of the various capabilities that have earned nForce Secure continuous success for 14 years.

Does your product offering encourage innovation for the customer through versatility, usability, and efficiency?

We are quite innovative with products and services delivery. Numerous awards and market recognition speak volumes of the quality we deliver.

How frequently does your organization deliver new value-adding ideas to your customers to keep them engaged?

We always want to demolish the perception of cybersecurity being hard to grasp. nForce simplifies the concepts and practices so that our channels and customers get it right. Our bite-size videos, articles, live podcasting, tech updates, real-life use cases, and expert interviews are well received. They become engaged once they understand what they have to go through. We shoot for simplicity with least jargons. Partners and decision makers at customer companies find it effective.

How loyal is your customer base? How are you improving it?

The company has an impressive track record of equipping large organizations, multi-national corporations, government offices, and agencies with the right security policies. Considering the fact that IT security is approached from multiple angles such as networks, systems, applications, cloud, data center, and data loss prevention, the firm ensures customized implementations for clients.

What is your company’s vision and how effective is it?

The company has made many such sincere efforts to address the challenges faced by its clientele over the years. nForce Secure is now shifting its focus from security as products to security as a service model. It also plans to release internally developed tools that would integrate functionalities of different vital products to elevate the benefits and values of those products to the next level. A major part of the company’s roadmap constitutes its vision of bringing in the power of artificial intelligence from leading vendors to guard the customers against complex threats and deal with the shortage of IT security professionals efficiently.

Backdrop of Mark Nakrop Niamnamtham Founder & CEO

Mark brings more than 24 years of executive and technical experience with leading IT securities and networking vendors and distributor. Previously, Mark was the regional Asia south product marketing manager of Trend Micro where he led marketing effort for many Trend Micro solutions including interscan viruswall, network virus wall and endpoint security.

Well-known for being conscientious and outcome-driven, Mr. Niamnamtham helped change the perception of IT security and cybersecurity landscape for many IT leaders and executives, propelling Trend Micro products and services to a new level of success in ASEAN.

“We offer our partners a complete portfolio of fully customizable services, including Product and Technical Training, Customer Service and Credit, and Vendor Programs.”

ที่มา: http://www.ciobulletin.com/magazine/nforce-secure-provides-the-technology-expertise-and-support-required-to-bring-products-to-market

nForce Secure: 50 Most Admired Companies of The Year 2018

 

Source: The SiliconReview.com

 

An interview with Mark Nakrop Niamnamtham, nForce Secure Founder & CEO: ‘We are the Gateway of IT Security Products and Services to Thai Market’

We stick to agreed distribution models and play hard. This is how we earn trust from reputed vendors.”

You start a business. You grow your company from an idea to a fully functioning and profitable entity. With success comes clients and, as with most companies, you store personal information either to be used in marketing or from a purchase. As a result, you hold the keys to many of the things that your customers’ value and treasure in their lives and it is now your responsibility to protect their personal information. Additionally, your company has a myriad of confidential and private information internally that needs to be protected.

nForce Secure is a value-added speciality distributor of IT Security, Information Management and Network Solutions.

The company offers a diverse portfolio of security technologies through its resellers, delivering advanced software and hardware products for cloud and data center security, network security, advanced threat detection, data security, legacy modernization, data analytics and conversion of big data into security intelligence.

The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Bangkok, Thailand.

Mark Nakrop Niamnamtham, nForce Secure Founder/CEO, spoke exclusively to The Silicon Review. Below is an excerpt.

What kind of organizations will survive and flourish in the distant future?
Let me take you back in time, 15-20 years ago. Hardware vendors were so focused on engineering their products to perfection and they believed if they kept delivering those flagships — masterpieces after masterpieces, people would be flocking to buy the boxes. And success would be there at the

finish line. It was true, for a while, until came along the idea of becoming customercentric. Vendors started to realize they needed to extend their care of customers throughout those fruitful years of product lives. Product is then service. Support is then service. Still true even till today. Customers must be happy for they to keep doing business with you.

Now in the age of technology disruption, it’s even more important that you stay dynamic. Fast and adapt quick. Quick in welcoming the ever-changing needs of customers. We cannot rely on only one or two products and hope to compete in the game and serve customers well. It’s not possible. Hence keen insights in crafting product portfolios that pack the most punches are what really needed. And nForce has that.

We don’t need to carry around a barrage of hardware or software solutions. We have quite a few good things put together, of course with a razor-sharp focus on IT securities, to solve customer problems.

Also, we have helped build a thriving community of Thai IT security professionals. We share knowledge. We do CSR activities. It’s a well-known fact that Thailand is in a shortage of IT securities practitioners – demand is two or three times what we have today. So, we are proud to give back and contribute to societies.

That would sum up my vision of staying dynamic: being responsive to customer needs and reaching out to them through communities.
Be generous. Be bonded. And enjoy the power of togetherness.

Q. Why was the company set up? And how did you expand your company and its offerings over the years?
Fourteen years ago, around 2004, while overseeing regional sales operations at a vendor company and frequenting all the major IT security exhibitions and conferences, I always got hit with this number one top-chart request from partners and vendors in industry: I seriously want to go into Thai market. Where can I find a local distributor who really digs security?

They all stressed local. They wanted to make sure they got someone that knew the terrain well and really could push through. They understood that countries in this SEA region had their own quirks of doing businesses. The picture of a regional office directing the moves from far away just didn’t cut it.

This went on to the point that got me curious enough. Then I did some serious research and found out that none of those in the IT securities domain was effectively run by Thais. Why so? I soon discovered that there were failed attempts earlier by other Thai distributors. People didn’t grasp what distribution model was. They didn’t know how to do the channel work with partners. They all got mixed up and sold directly to end customers.

I knew right away this was a challenging opportunity. For the plan to work, we needed to build up our own technical expertise so that we could compete with those regional office-backed companies that could fly in foreign engineers from abroad any time. We had to have to our home-grown SEAL
team to deliver top-notch service support to customers as this was the only way we could grow. So, with my technical background, I heavily spent time on recruiting and building our engineering team. Remember that IT security is a unique business – clients would need your consistent care over the use of the products. It’s not a one-time thing. Networking changes less frequent; You could probably set-and-forget. But securities need fine-tuning as IT policies tend to evolve over time. Frauds, hacks and breaches come in many forms and shapes. We must be proactive with customers – excellence in tech support shall lead the way.

Our nForce Got Talent program was born out of that also. We formed ties with top universities, sought out talents and groomed them into full-fledged IT securities professionals. This has been running successfully for eight to nine years now.

All the hard work of building up people paid off eventually. Our engineering team won so many excellence awards over the years. Trust grew.

Q. What do you feel are the reasons behind your companys reputation?
The reasons behind we stand out from the competition is our team and all those trusted vendors. I am thankful for all the vendors and partners that have fought along, arms in arms, through the battles, big and small.Q. If you have to list five factors that have been/are the biggest asset to your organization, what would they be and why?
Human capital This is where we shine. We have the people who stick to the same goal and work as one unit. Their attitude is rightly aligned.
Innovation We are quite innovative with products and services delivery. Numerous awards and market recognition speak volumes of the quality we deliver.

Business network Fourteen years of cultivating the relationship is what speaks for us now – as our network has expanded with the time.

Trusted vendors We stick to agreed distribution models and play hard. This is how we earn trust from reputed vendors.

Mark Nakrop Niamnamtham:  A Brief Background

Mark Nakrop Niamnamtham, founder, is the CEO of nForce Secure. Mark brings more than 24 years of executive and technical experience with leading IT securities and networking vendors and distributor. Previously, Mark was the regional Asia south product marketing manager of Trend Micro where he led marketing effort for many Trend Micro solutions including interscan viruswall, network virus wall and endpoint security.

Well-known for being conscientious and outcome-driven, Mr. Niamnamtham helped change the perception of IT security and cybersecurity landscape for many IT leaders and executives, propelling Trend Micro products and services to a new level of success in ASEAN.

We intend to maintain our number one position in Thailand. We will expand more and become recognized as leader in the Indochina market. This is the most exciting time; opportunities are out there. We are gearing up!”

 

 

The Only IT Security Distributor in Thailand

A robust security mechanism is a must-have for every organization today considering the variety and intensity of threats plaguing even the highly secured. In such a scenario, businesses need total IT security solutions as opposed to the fragmented solutions available in bits and pieces in the market. “When you think of IT security products, you should make sure you have the desired support. Half-baked solutions or products would do more harm than good,” remarks Mark Nakrop, the owner of nForce Secure, a trusted provider of advanced IT security and cybersecurity products in Thailand. nForce Secure is the first and only IT security distributor fully owned and operated by Thais.

The company operates as a value-added distributor of IT security products offered through a channel management model wherein the company reaches out to various market segments through a partner network. nForce Secure delivers turnkey solutions backed by its team of IT security experts, who guarantee long-term commitment and service support for the partners and customers. “We take pride in being the gateway of security production distribution. Right from principals, vendors, partners, channels all the way to end users recognize our IT security services,” says Nakrop. nForce Secure also brings the right security policies for its clients and helps them deal with various types of threat models or tough audits.

nForce Secure collaborates with partners and channels for everything right from design, proof of concept, to sales and marketing. The firm also works closely with principalsand product owners, providing them with top-notch IT security solutions with an assured 24×7 technical support. Additionally, its one-of-a-kind training center that equips the partners and customers with intense hands-on learning and troubleshooting is one of the various capabilities that have earned nForce Secure continuous success for 14 years.

 

The company has an impressive track record of equipping large organizations, multi-national corporations, government offices, and agencies with the right security policies. Considering the fact that IT security is approached from multiple angles such as networks, systems, applications, cloud, data center, and data loss prevention, the firm ensures customized implementations for clients.

nForce Secure’s engagement with a financial institution provides a better insight into the expertise the company delivers to its client base. nForce Secure assisted the financial institution when their application development and network teams had issues pertaining to certain applications that were slow and were significantly affecting the end users. The diagnosis was difficult for the client without the ability to do user profiling and to know who was doing what on the application systems, from where, and for how long. nForce Secure provided a suite of monitoring, and quickly identified the bottleneck in the network and internal DDoS. The firm installed the privilege management system for the client, which helped them gain visibility into ‘who was doing what’, enabling them to issue appropriate policies. “This is what I call the role of a value-added distributor. We made the root causes clear and helped the customer obtain the results they were looking for,” adds Nakrop.

The company has made many such sincere efforts to address the challenges faced by its clientele over the years. nForce Secure is now shifting its focus from security as products to security as a service model. It also plans to release internally developed tools that would integrate functionalities of different vital products to elevate the benefits and values of those products to the next level. A major part of the company’s roadmap constitutes its vision of bringing in the power of artificial intelligence from leading vendors to guard the customers against complex threats and deal with the shortage of IT security professionals efficiently.

IT security demand surging


Local demand for advanced IT security by enterprises will continue to experience double-digit growth in 2017 on the back of expanding digital payment services, says an industry expert.
“We expect to see the enterprise security market grow by at least 10-12% this year, up from 3.5 billion baht in 2016,” said Nakrop Niamnamtham, managing director of nForce Secure, one of Thailand’s leading enterprise IT security distributors with a 22% market share.
Firewall and endpoint security management each accounted for 40% of IT security spending. The remaining 20% came from secure content management.
But Mr Nakrop said secure content management is a high-growth segment as businesses increasingly focus on protecting enterprise data, especially sensitive data, including financial transactions.
He said a one-time password (OTP), which is only valid for one login session or transaction on a computer system or other digital device, will soon no longer be secure enough to authenticate and verify a banking transaction.
Multi-factor authentication, a security system that requires more than one method of authentication from independent categories of credentials to verify the user’s identify for a login or other transaction, is set to replace the traditional OTP soon, Mr.Nakrop said.
Moreover, Content Disarm and Reconstruction, a computer security technology for removing malicious code from files, will increasingly gain traction as a security technology that can isolate malicious code from legitime content.
He also said a shortage of information security professionals poses a critical challenge to the cybersecurity industry.
Cybersecurity has become increasingly important, especially for businesses, because of the risk of cyberattacks, which is being spurred by the rapid proliferation of Internet if Things devices.
Global IT research firm Gartner Inc estimates the damage caused by distributed denial of service attacks using IoT devices will reach US$434 million globally in 2017, up from $388 million in 2016.
“nForce expects revenue to grow by 15% this year, outpacing the overall industry’s growth,” said Mr.Nakrop.

ที่มา :  bangkokpost

เอ็นฟอร์ซ เผยทิศทางธุรกิจปี 2561ตั้งเป้ารายได้โต 15 เปอร์เซ็นต์

นายนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีอัตราการเติบโต 12 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากปัจจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมีจำนวนมาก และซับซ้อนมากขึ้น และสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้มากกว่าที่ผ่านมา ดังนั้นหลายองค์กรจึงต้องมุ่งเน้นสร้างระบบความปลอดภัยด้านไอที ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และครอบคลุมทุกจุด ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้มีมีการเสริมทัพโดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชั้นนำน้องใหม่ถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทีมงานของบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับเอเชีย-แปซิฟิก จนได้รับความไว้วางใจจากพาร์ทเนอร์และลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับนโยบาย และกลยุทธ์การทำตลาดในปี 2561 บริษัทฯ ได้วางแผนขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการซัพพอร์ทผ่านออนไลน์ และโซเชียล มีเดีย ด้วยทีมซัพพอร์ทที่มีความเชียวชาญ และสามารถเข้าช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการเติบโตในปี 2561 ที่ 15 เปอร์เซนต์