nForce Article

21
Apr

Are you ready for Cloud?

No Tags | nForce Article

พร้อมหรือไม่ เมื่อเข้าสู่ยุคคลาวด์ หลายองค์กรนำข้อมูลสำคัญขึ้นคลาวด์ (Cloud) แต่กลับขาดความใส่ใจในการดูแลปกป้องข้อมูลเหล่านั้น อย่างข่าวล่าสุดที่ดังระดับโลกอย่าง Facebook และระดับประเทศอย่าง True ที่ปล่อยให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ ทุกองค์กรต้องหันมาตั้งคำถามระบบความปลอดภัยที่คุณมีครอบคลุมหรือมีประสิทธิภาพพอหรือยัง จึงเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะ ปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ (Data Protection) ข้อมูลสำคัญทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือเอกสารแสดงตัวตนทั้งหลาย จัดเป็นข้อมูลความลับที่หากโดนขโมยหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ไป สามารถปลอมเป็นตัวเรา เช่น ข่าวที่โดนขโมยบัตรประชาชน ไปเปิดบัญชีธนาคารต่างๆ […]

Read More
16
Feb

Cloud Protection

No Tags | nForce Article · Uncategorized

ทุกวันนี้คลาวด์ (Cloud) มีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งต่อองค์กรธุรกิจและส่วนบุคคล เพราะข้อมูลต่างๆกำลังถูกโยกย้ายให้อยู่บนคลาวด์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นอย่าง Office 365, Dropbox หรือ Google drive ต่างเป็นเครื่องมือสำคัญของคนในยุคนี้ แน่นอนความนิยมย่อมมาพร้อมภัยคุกคาม ดังนั้นการดูแลและปกป้องคลาวด์จึงเป็นนโยบายสำคัญของหลายองค์กรและซีเรียสอย่างแน่นอน แต่โซลูชั่นที่คุณต้องเลือกเพื่อให้การปกป้องคลาวด์ของคุณมีสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า โซลูชั่นหรือวิธีป้องกันที่สำคัญคือการดูแลความปลอดภัยให้ทั้งเว็บไซต์ (Website) และคลาวด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยโซลูชั่นคลาวด์ควรครอบคลุม Secure web Gateway: ป้องกัน Threat […]

Read More
15
Feb

Next-generation Endpoint Security

No Tags | nForce Article · Uncategorized

ปัญหาภัยร้ายรูปแบบใหม่ๆที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน การปกป้อง Endpoint จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องตระหนัก   Carbon Black  คือ ยุคสมัยใหม่ของการรักษาความปลอดภัยทางด้าน Endpoint Security โดยช่วยให้องค์กรป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามประเภทต่างๆ และสามารถช่วยค้นหาภัยคุกคาม รวมถึงตรวจจับ Service ที่เป็น threat พร้อมทั้งสามารถ block application และ service ต่างๆ นอกจากนี้ Carbon […]

Read More
15
Feb

Why Next-Gen Firewall is a Must?

No Tags | nForce Article

  เพื่อป้องกันปัญหา Firewall ถูกโจมตี เทคโนโนโลยีสำคัญคือ Next-Gen Firewall โดย Paloalto นำเสนอโซลูชั่นด้าน  Next-Gen Firewall ที่ครอบคลุมทุกปัญหา โดยมี Next-Generation Firewall ทำหน้าที่ควบคุม application, users และ content พร้อมด้วย Advanced Endpoint Protection […]

Read More