nForce ปันรัก ปันน้ำใจ ยกขบวนมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน รร.บ้านหม่องกระแทะ จ.กาญจนบุรี

 

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคคล ซึ่งจะสานต่อไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆปี โดยครั้งนี้ ‘โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ จ.กาญจนบุรี’ คือหนึ่งในจุดหมายของเรา

โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันรองรับนักเรียนทั้งหมด 76 คน สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนที่มากกว่าในช่วงอายุอื่น โดย nForce เข้าใจถึงจุดนี้จึงติดต่อ คุณทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เพื่อสอบถามถึงความต้องการในด้านอุปกรณ์การเรียนของเหล่าเด็กๆทุกคน ก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดจากกรุงเทพฯ เดินทางไปมอบให้เด็กๆถึงที่ จ.กาญจนบุรี

nForce ปันรัก ปันน้ำใจ’ เป็นโครงการระยะยาวที่ nForce จัดขึ้นทุกปี เพราะเราเชื่อว่า Sharing is Multiplying ยิ่งให้ยิ่งทบทวี เป็นไปได้ว่าในอนาคตเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ อาจเติบโตมาเป็น Cyber Security Engineer คนเก่งก็เป็นได้ ในปีหน้าพวกเราจะยกขบวนไปที่ไหนต่อ ทีม nForce News Update จะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ