Secure จัดโครงการ CSR “เตือนภัยในโลกไซเบอร์”

nForce Secure จัดโครงการ CSR“เตือนภัย…ในโลกไซเบอร์”

          ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE นำโดยคุณนักรบ เนียมนามธรรม CEO พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เเละพนักงาน nForce Secure จัดโครงการ CSR “เตือนภัย ในโลกไซเบอร์”  ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cyber Security และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security แก่บุคคลทั่วไป เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการ Socialmedia และการรู้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งนี้ SECURE ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ชุดนักเรียน และสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกด้วย