SECURE ร่วมงาน mai FORUM 2022 เปิดบูธให้ข้อมูลนักลงทุน กระแสตอบรับดีเยี่ยม

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE ได้เข้าร่วมงาน  mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO mai พบปะนักลงทุน Growing Stronger Together We are SME Role Model ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

โดยที่บูธของ SECURE นำทีมโดยคุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SECURE เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนการอัพเดท Trend & Solution ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนในจากนักลงทุนตลอดทั้งวัน  

สำหรับ SECURE นั้น เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (End Point Security) 2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) 3. ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring) และ 4. ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่บริษัทจำหน่าย เช่น ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Solution) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน (Authentication) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Archiving)  

อย่างไรก็ตาม SECURE ยังได้มุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าประเภทซอฟแวร์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 อีกทั้งจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏมาย PDPA ทำให้หลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ส่งผลบวกต่อ SECURE กับความต้องการใช้ระบบ Cyber Security ที่จะช่วยป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่มีการทำ Digital Transformation ซึ่งต้องใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ ทำให้โซลูชั่นที่เกี่ยวกับ Cloud Security เพื่อช่วยปกป้องธุรกิจขององค์กรก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน SECURE ยังคงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ อาทิ กลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลักทรัพย์และประกันภัย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสินค้า กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอยู่ในธุรกิจภาคเอกชนที่เน้นการให้บริการ เช่น โรงภาพยนต์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพยาบาล  
และธุรกิจซื้อมาขายไป