SECURE เปิดศูนย์ Defenza Lab ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนจาก One2Ten

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เปิดศูนย์ Defenza Lab ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนจาก One2Ten โดยมี คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ SECURE ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางด้าน Cyber Security การเติบโตของบริษัทฯรวมถึงผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนอย่างมาก สำหรับศูนย์ Defenza Lab นั้น เป็นอีกหนึ่งที่ทำการแห่งใหม่ของ SECURE เพื่อรองรับการขยายการเติบโตทางธุรกิจ Cyber Security ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดย Defenza Lab จะเข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานบริการให้กับกลุ่ม Partners และลูกค้าของบริษัท ในด้าน Manage Detection and Response (MDR) รวมทั้งเป็นศูนย์ Training Center สำหรับแลกเปลี่ยนอัพเดทความรู้ทางด้าน Cyber Security และ POC & Demo Product อีกด้วย