9 Signs of Depressive

 

” 9 อาการเสี่ยงโรคซึมเศร้า ”

1. มีอารมณ์ซึมเศร้า

2. เบื่อหน่ายสนใจสิ่งต่างๆ น้อยลง

3. นอนน้อยหรือหลับมากมากเกินไป

4. เบื่ออาหารหรือกินมากกว่าปกติ

5. กระวนกระวายหรือเชื่องช้าลง

6. อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง

7. รู้สึกผิดโทษตัวเอง

8. สมาธิลดลง ใจลอย ลังเล

9. คิดว่าตัวเองไร้ค่า

Cr. Mahidol Channel