7 Risk factors for chronic kidney disease

  1. การดื่มน้ำน้อย หรือมากเกินไป จะทำให้ไตทำงานหนัก
  2. การทานอาหารรสจัดเป็นประจำ ไม่ว่าจะ มันจัด หวานจัด หรือเผ็ดจัด
  3. การทำงานหนักและความเครียด ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ
  4. ไม่ออกกำลังกาย เป็นสาเหตุของหลายๆโรค
  5. ทานอาหารสำเร็จรูป ที่มีส่วนผสมโซเดียมในปริมาณมาก
  6. ความดันโลหิตสูง หากไม่รีบรักษาจะทำลายเส้นเลือดที่ไตทำให้ไตถูกทำลาย เรียกว่า “ไตวายชั่วคราว”
  7. รับประทานยาอย่างไม่ระมัดระวัง ทั้งอาหารเสริม วิตามิน ยาจีนและสมุนไพรต่างๆ ที่ซื้อเองโดยไม่มีใบสั่งยา
ที่มา www.bumrungrad.com