ปลูกฝังค่านิยมใหม่ ให้องค์กรสมัยใหม่

ปัญหาที่ท่านผู้รับผิดชอบด้านการทำ Security Awareness Training หลายๆองค์กรพบเจอคือ พนักงานระดับปฏิบัติการรู้สึกกดดันและกังวลเมื่อต้องเข้าอบรม เพราะกลัวว่าหากทำได้ไม่ดีจะถูกลงโทษหรือถูกมองว่าไร้ความสามารถ ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมมากนัก แต่มาเข้าร่วมเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัทเท่านั้น บทความนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับที่ทำให้พนักงานอยากเข้าร่วมการอบรมมากขึ้นครับ

 

อันดับแรกท่านต้องสร้าง “ค่านิยมใหม่” ให้กับพนักงานในองค์กรก่อนครับ โดยเปลี่ยนจากการอบรมเพื่อหาจุดอ่อนขององค์กร นำเสนอความอันตรายของภัยทางไซเบอร์ มาเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร นำเสนอความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ จะทำให้พนักงานรู้สึกสนใจและอยากเข้าร่วมการอบรมมากขึ้นครับ

 

ท่านยังสามารถจัดเป็นกิจกรรมมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ หรือได้รับคะแนนสูงเมื่อมีการทดสอบหลังการอบรม โดยกำหนดเกณฑ์ไปเลยครับ เช่น ทีมใดแยกได้ว่าอีเมลใดเป็นอีเมลหลอกลวง (Phishing) ได้มากถึงกี่ % จากอีเมลทั้งหมดจะได้รางวัล เพื่อสร้างมุมมองในแง่บวกและจูงใจให้พนักงานอยากเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการทำ Security Awareness Training ก็สำคัญครับ โดยท่านสามารถสร้างได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรครับ ภายในองค์กรท่านต้องทำให้การอบรมนี้เป็นเหมือนเวทีที่พนักงานจะได้แสดงศักยภาพในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลกไซเบอร์ให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเห็น

ท่านควรทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ของพวกเขา ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน แต่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่พนักงานจะได้ประโยชน์ในเรื่องส่วนตัวด้วย เพราะทุกคนต่างเชื่อมโยงในโลกไซเบอร์ เริ่มตั้งแต่การมี Facebook การเข้าใช้งานเว็บไซต์ การมีบัญชีอีเมลของตัวเอง ก็ถือว่าเชื่อมโยงกับโลกไซเบอร์แล้ว เมื่อพนักงานเห็นว่าการอบรมนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ก็จะรู้สึกอยากเข้าร่วมและรู้สึกดีกับองค์กรมากขึ้นครับ

ในขณะที่ภาพลักษณ์ภายนอกองค์กร ท่านสามารถประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและพันธมิตรทราบได้ว่า องค์กรของท่านให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ มีการจัดทำ Security Awareness Training ให้กับพนักงานเป็นประจำ ลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทท่านก็จะเกิดความมั่นใจที่จะใช้บริการหรือทำธุรกิจร่วมกับท่าน องค์กรของท่านก็จะดูเป็นองค์กรที่ทันสมัยและน่าไว้วางใจมากขึ้นครับ

การทำ Security Awareness Training ในปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มมากมายให้ท่านเลือกใช้ครับ ซึ่งการใช้แพลตฟอร์ม หรือโปรแกรมมาช่วยนั้นสะดวกและวัดผลได้ง่ายมากขึ้นครับ บางแพลตฟอร์มมีทั้งหลักสูตรมากมายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น วีดีโอ มีระบบจำลองสถานการณ์ ระบบการทำแบบทดสอบ ระบบติดตามผลการทดสอบ ระบบการคิดคะแนน ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย รู้สึกเป็นส่วนตัว และผู้ทำการอบรมสามารถติดตามผลได้ง่าย และช่วยประหยัดเวลาให้กับทั้งสองฝ่ายครับ

 

ผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้พนักงานรู้สึกยินดีกับการทำ Security Awareness Training ทุกครั้ง จนสามารถจัดทำได้เป็นประจำนะครับ