Cybersecurity Faces Worker Shortfall

ตลาดแรงงาน Cyber Security ขาดแคลนหนักทั่วโลก

นายนักรบ เนียมนามธรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท nForce Secure

 

ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากข่าวที่หลายองค์กรข้อมูลรั่วไหล หรือโดนแฮกเกอร์เล่นงานมีให้เห็นทุกวัน โดยสถิติการโจมตีภัยร้ายมัลแวร์ทั่วโลกจากรายงานเกิดขึ้นจำนวน 4,000 ต่อวัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 200 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แรนซัมแวร์เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากปี 2016 ถึง 350 เปอร์เซ็นต์ในปี 2017 และคาดการณ์ว่าแรนซัมแวร์จะสร้างความเสียหายได้ถึง 6 ล้านล้านเหรียญในปี 2021 จากข่าวการหลุดรั่วของข้อมูลและการถูกโจมตีจากบริษัทใหญ่ๆทำให้เกิดกระแสตื่นตัวทั่วโลก นั่นทำให้มูลค่าตลาดไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 231 พันล้านเหรียญ

นั่นทำให้หลายองค์กรมีการเพิ่มหรือลงทุนทางด้านซีเคียวริตี้ทั้งเครื่องมือมากขึ้น โดยเฉพาะด้านบุคคลากรทางด้านไอที ซีเคียวริตี้ ที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้นมาก แต่กลับสวนทางกับจำนวนที่มีทำให้เกิดช่องว่าง ขาดแคลนบุคคลากรด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ถึง 3.5 ล้านตำแหน่งในปี 2021 โดยจากรายงานของไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ เวนเจอร์ (Cybersecurity Ventures) ตำแหน่งงานไอที ซีเคียวริตี้ ขาดแคลนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนภัยร้ายที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เท่า โดยตำแหน่งงานที่ขาดแคลน 3.5 ล้านตำแหน่งนี้ แบ่งเป็นตำแหน่งงานว่างในประเทศอินเดีย 1 ล้านตำแหน่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 500,000 ตำแหน่ง

แม้ว่าดูเผินๆแล้วเป็นข่าวดีของคนงานสายไอที ซีเคียวริตี้ที่มีตำแหน่งงานให้เลือกเยอะ แต่ในทางกลับกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ของตลาดแรงงานวงการไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นเป็นปัญหาด้านการจัดการไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ของแต่ละองค์กร เพราะหากยังขาดแคลนบุคคลากร ทำให้ความสามารถในการต่อกรหรือรับมือกับภัยร้ายหรือเหล่าแฮกเกอร์แย่ลงแน่นอน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ใช่แค่คนในวงการไซเบอร์ ซีเคียวริตี้จะต้องตระหนัก และเร่งร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรด้านนี้อย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมรับมือกับอาชญากรไซเบอร์ที่นับวันจะพัฒนาฝีมือและเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง