3 จุดเด่นสำคัญของ #DataEncryption ที่ทุกองค์กรต้องมี

เพราะเราไม่ได้ทำงานอยู่บริษัทเดียว มีการทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ ส่งข้อมูล, เอกสารสำคัญ ไม่ว่าข้อมูลทางการขาย หรือข้อมูลบัญชี ฯ และเพื่อกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญเหล่านั้นรั่วไหลไปกลางทาง เราจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดสิทธิ์หรือบุคคลในการเข้าถึงไฟล์เหล่านั้น

แอดมินมีข้อแนะนำ 3 จุดเด่นสำคัญของ #DataEncryption ที่ทุกองค์กรต้องมีมาให้ค่า