Are you ready for Cloud?

พร้อมหรือไม่ เมื่อเข้าสู่ยุคคลาวด์
หลายองค์กรนำข้อมูลสำคัญขึ้นคลาวด์ (Cloud) แต่กลับขาดความใส่ใจในการดูแลปกป้องข้อมูลเหล่านั้น อย่างข่าวล่าสุดที่ดังระดับโลกอย่าง Facebook และระดับประเทศอย่าง True ที่ปล่อยให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ ทุกองค์กรต้องหันมาตั้งคำถามระบบความปลอดภัยที่คุณมีครอบคลุมหรือมีประสิทธิภาพพอหรือยัง จึงเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะ ปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ (Data Protection)
ข้อมูลสำคัญทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือเอกสารแสดงตัวตนทั้งหลาย จัดเป็นข้อมูลความลับที่หากโดนขโมยหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ไป สามารถปลอมเป็นตัวเรา เช่น ข่าวที่โดนขโมยบัตรประชาชน ไปเปิดบัญชีธนาคารต่างๆ เพื่อไปกระทำความผิด เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญแค่ไหน ในขณะเดียวกันองค์กรต่างๆล้วนมีข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับ หรืออาจหมายถึงข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า ที่ต้องเก็บรักษาให้ดี
การเก็บข้อมูลสำคัญเหล่านี้ เปรียบเสมือน การป้องกันขโมยบุกรุกบ้าน ที่ต้องมีการป้องกันที่แน่นหนา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและปกป้องไม่ให้ขโมยหรือผู้ร้ายสามารถกระทำการใดๆได้ อย่างเช่น เมื่อขโมยพยายามงัดบ้าน ต้องผ่านด่าน รปภ ที่ต้องคอยจัดการ ซึ่งคือการมีไฟร์วอลช่วยป้องกันการเจาะเข้าระบบ แต่ รปภ อาจจะไม่สามารถหยุดการงัดบ้านได้หมด ดังนั้นหากขโมยผ่าน รปภ มาได้ เจอกับประตูชั้นใน ซึ่งต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าประตูชั้นในก่อนจะถึงในบ้าน คือเมื่อแฮกเกอร์สามารถผ่านไฟร์วอลเข้ามาได้ ยังต้องมีรหัสเฉพาะบุคคลหรือต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น  จากนั้นแม้จะผ่านประตูชั้นในมาได้ แต่จะต้องเจอกับประตูห้องเก็บของมีค่าที่ปิดตาย ซึ่งต้องมีกุญแจพิเศษที่ได้รับมาเพื่อไข คือเมื่อแฮกเกอร์ผ่านด่านต่างๆจนเข้าถึงข้อมูลแล้วยังต้องเจอกับข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ ซึ่งหากไม่มีกุญแจ หรือเครื่องถอดรหัสจะไม่สามารถ นำข้อมูลไปใช้ได้เลย นอกจากนั้น ภายในบ้านยังมีกล้องวงจรปิดคอยช่วยสอดส่อง และเมื่อพบความผิดปกติต่างๆ ซึ่งหมายถึงหากมีคนพยายามดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญ จะทำการแจ้งเตือนเจ้าของบ้านเพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งยุติการดาวน์โหลดนั้นทันที
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud Protection: https://www.symantec.com/ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privilege Access Management: nForce Channel และ https://www.oneidentity.com/
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Right Management and Encryption: http://en.fasoo.com/ และ https://www.symantec.com/
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Loss Prevention: https://www.symantec.com/