share

FBI เตือน Dual Ransomware บุกโจมตีอย่างหนัก

Last updated: 5 Jan 2024
135 Views
FBI เตือน Dual Ransomware บุกโจมตีอย่างหนัก
FBI เตือน Dual Ransomware บุกโจมตีอย่างหนัก

การโจมตีของ Dual Ransomware เกิดขึ้นกับเหยื่อรายเดียวกันและในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่กลยุทธ์การทำลายข้อมูลรูปแบบใหม่

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์โดยหยิบยกประเด็นที่น่าจับตามอง คือมีการโจมตีของ Dual Ransomware เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นกับเหยื่อรายเดียวกันและในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่กลยุทธ์การทำลายข้อมูลในรูปแบบใหม่

โดยแฮกเกอร์ได้ปรับใช้แรนซัมแวร์ที่แตกต่างกันทั้ง 2 แบบ อาทิเช่น AvosLocker, Diamond, Hive, Karakurt, LockBit, Quantum และ Royal เพื่อโจมตีบริษัทของเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมาย

แนวทางนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการเข้ารหัสข้อมูล การกรองข้อมูล และการจ่ายเงินค่าไถ่ แน่นอนว่าวิธีการนี้ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อระบบที่ถูกบุกรุกและหากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เกิดขึ้นในครั้งที่ 2 กับหน่วยงานเดิมที่เคยถูกบุกรุกอาจทำให้ผลกระทบนั้นรุนแรงมากขึ้น

จากการตรวจสอบในปี 2565 พบว่า กลุ่มแรนซัมแวร์มีการขโมยข้อมูลและพยายามกดดันเหยื่อเพื่อนำไปสู่การเจรจาเรียกค่าไถ่ต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางกรณีมีโค้ดฝังอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ขโมยข้อมูลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ โดยมัลแวร์ต่างๆ จะแฝงตัวอยู่ในระบบและรอจนถึงเวลาที่กำหนดก่อนทำลายข้อมูลให้เสียหาย

คำแนะนำสำหรับการตอบโต้แรนซัมแวร์เหล่านี้ คือ ดำเนินการสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลได้รับการเข้ารหัสและไม่เปลี่ยนรูปแบบ ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ขาย และใช้นโยบายรายการแอปพลิเคชันสำหรับการดำเนินการที่ได้รับการควบคุม

การเสริมความแข็งแกร่งให้กับการบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง (Identity and Access Management หรือ IAM) โดยการบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) และดำเนินการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ (admin)

ทั้งนี้ องค์กรควรให้ความสำคัญกับการแบ่งส่วนย่อยเครือข่าย การตรวจสอบ และการตรวจจับอุปกรณ์ปลายทางและเครื่องมือตอบสนองเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ โดยการอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นประจำสม่ำเสมอ การปิดใช้งานพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ และการเปิดใช้งานฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย

มีการสำรวจเกี่ยวกับการคุกคามทางไซเบอร์โดยมากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า การโจรกรรมข้อมูลคิดเป็น 55% ฟิชชิ่ง 35% และ แรนซัมแวร์ 29% จะเห็นได้ว่าการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายเป็นข้อกังวลที่ใหญ่กว่าแรนซัมแวร์ และต้องยอมรับว่า

การโจมตีด้วย APT ส่วนใหญ่มักมีการกำหนดเป้าหมายไว้แล้วและเหล่าบรรดาแฮกเกอร์ค่อนข้างมีฝีมือดี มีทรัพยากรที่พร้อมเพียงแต่แค่ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ หรือในหลายกรณีก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถตรวจจับและป้องกัน APT ได้ยาก

ดังนั้นก่อนที่องค์กรต่างๆ จะกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามขั้นสูงนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรมีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐานที่พร้อมใช้งานแล้ว เพราะ APT ไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะการโจมตีใครที่ชัดเจน เพียงแต่ก่อนหน้านี้มักจะมุ่งโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศหรือสถาบันการเงินที่โฮสต์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและทรัพย์สินทางปัญญา

แต่หากองค์กรคุณไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่นั้น ก็ไม่ควรชะล่าใจเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายก็ได้ แต่เพียงแค่ APT จะยังไม่ได้ให้ความสำคัญองค์กรของคุณเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น

ภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรืออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มายังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการตอบสนองและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ครับ

สามารถติดตามบทความจาก CEO ผ่านทางบทความ Think Secure โดย คุณนักรบ เนียมนามธรรม (นักรบ มือปราบไวรัส) เป็นประจำทุกสัปดาห์ ได้ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หรือช่องทาง Online ที่ https://www.bangkokbiznews.com/category/tech/gadget

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2566)
https://www.bangkokbiznews.com/tech/gadget/1091887
Related Content
This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Policy. Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare