share

SECURE โตเด่นต่อเนื่อง โชว์ผลงาน Q2 ฟันกำไรรวม 23.72 ล้านบาท

Last updated: 8 Jan 2024
419 Views
SECURE โตเด่นต่อเนื่อง โชว์ผลงาน Q2 ฟันกำไรรวม 23.72 ล้านบาท

SECURE โตเด่นต่อเนื่อง โชว์ผลงานไตรมาส 2 ฟันกำไรรวม 23.72 ล้านบาท

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ “SECURE” ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และผลิตภัณฑ์ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management) เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดย SECURE มีรายได้รวมอยู่ที่ 263.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.85 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.69 โดยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 23.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.75 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2565 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.77  

ขณะเดียวกันรายได้สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 96.73 นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการบริการ ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่ SECURE เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 2.61 และรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามลำดับ

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลทำให้ SECURE โตเด่นอย่างต่อเนื่องได้แก่การปรับกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการทำกำไรให้กับบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของสถานการณ์การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor shortage) ที่มีผลทำให้ระยะเวลาในการรับเข้าสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) มีระยะเวลาที่สั้นลง เมื่อเทียบกับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในช่วงวิกฤต จึงมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของต้นทุนสินค้า อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ในปี 2566 ทาง SECURE ได้ตั้งเป้ารายได้รวมไว้ที่ 1 พันล้านบาท ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา SECURE มีรายได้รวมอยู่ที่ 515.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.70 ล้านบาท จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.94 โดยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 50.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.54 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปี 2565  

Related Content
This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Policy. Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare