share

“ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์” สอนอย่างไรให้เด็กๆ เข้าใจ?

Last updated: 5 Jan 2024
1081 Views
“ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์” สอนอย่างไรให้เด็กๆ เข้าใจ?

“ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์” สอนอย่างไรให้เด็กๆ เข้าใจ?

สถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างรากฐานการดำเนินชีวิตในสังคม ทั้งการวางแผนครอบครัว การสร้างองค์ความรู้ให้กับบุตรหลาน มุมมอง ทัศนคติ รวมถึงการฝึกฝนกายและใจให้มีความแข็งแกร่ง สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างทันยุคทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยี

ทุกวันนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกไซเบอร์สามารถใช้ประโยชน์จากเด็กๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ของคนในบ้านได้ ในช่วงเวลาที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ในครัวเรือนของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การให้ความรู้แก่บุตรหลานของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผ่าน และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ สามารถลดโอกาสของการตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมาก ด้วยโลกและการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปกป้องครอบครัวของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวให้กับบุตรหลานของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ในต่างประเทศผู้ปกครองจะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆ หัดเล่นเกมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ซึ่งมีหลายเกมที่สามารถช่วยคุณฝึกฝนเด็กๆ ในเรื่องความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น FBI ก็จะมีเกมตามอายุที่ให้ผู้ปกครองสอนแนวคิด ตามอายุของเด็ก เด็กโตมีแนวโน้มที่จะเข้าใจแนวคิดด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่ซับซ้อน ในขณะที่ผู้ปกครองจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสอนเช่นเดียวกันกับเด็กที่อายุน้อยกว่า

ความรู้ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สำหรับเด็กต้องมีมากกว่ารหัสผ่านและความเป็นส่วนตัว ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในโลกปัจจุบันคือการปลูกฝังให้เด็กเข้าใจข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อถือได้และวิธีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล สอนบุตรหลานของคุณให้ดูว่าลิงก์ของเว็บไซต์นั้นใช่เว็บที่จะเข้าชมหรือไม่ สอนให้สังเกตเห็นของความแตกต่างระหว่าง www.bankofamerica.com กับ [email protected] 

การศึกษานี้ไม่ควรจำกัดเฉพาะเรื่องของเว็บไซต์เท่านั้น แต่ควรรวมถึงการไม่คลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก ตรวจสอบว่าพวกเขารู้รหัสอีเมลหรือไม่ ที่มาของลิงก์ และที่สำคัญกว่านั้นคือการสอนให้รู้ว่าฟิชชิ่งคืออะไร


สำหรับเด็กที่ชอบเล่น TikTok และ YouTube ผู้ปกครองควรอธิบายให้เข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ใครสามารถเห็นข้อมูลของพวกเขาได้บ้าง? ใครสามารถดูรูปภาพและวิดีโอออนไลน์ได้บ้าง สอนให้รู้จักการตั้งค่าเหล่านั้น เพื่อให้สามารถจำกัดค่าไว้เฉพาะเพื่อนและไม่เปิดบัญชีทิ้งไว้ให้ใครติดตาม การสอนเรื่องคุณค่าของความเป็นส่วนตัวจะช่วยป้องกันการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตโดยคนแปลกหน้าได้ในระดับหนึ่ง

การปกป้องครอบครัวของคุณจากผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกไซเบอร์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน ให้ความรู้แก่บุตรหลานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เพื่อลดความเสี่ยงของการโจมตี ใช้มาตรการง่ายๆ เช่น การจัดการอุปกรณ์ ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ ปลูกฝังความตระหนักรู้ในโลกไซเบอร์ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ สอนให้พวกเขาตรวจสอบข้อมูลออนไลน์และจัดลำดับความสำคัญของความเป็นส่วนตัว


สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกๆ ครอบครัว ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น


ที่มา : https://www.weforum.org/ 

 

Related Content
This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Policy. Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare